Alimentų išieškojimas

Pareiga išlaikyti savo vaikus iki jie taps pilnamečiai yra numatyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos direktyvų, dvišalių sutarčių. Vis dėlto, kartais piktybiškai, o kartais dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip sunki materialinė padėtis, nedarbas ar nedarbingumas dėl sveikatos sutrikimų, ši pareiga nevykdoma.

Alimentų išieškojimas Lietuvoje

Nepilnamečiams vaikams priteistas išlaikymas yra išieškomas iš privalančio jį mokėto asmens (tėvo arba motinos) visų pajamų rūšių. Tai yra darbo užmokestis, pajamos iš juridinės veiklos, pašalpos ir k.t. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Jeigu vienas iš tėvų nevykdo šios pareigos teismas gali priteisti įsiskolinimą už laikotarpį nuo išlaikymo netekimo pradžios.  Teismas nepriteisia tokio pobūdžio įsiskolinimo už daugiau nei trejus metus. Tai reiškia, kad jeigu delsite ir nesikreipsite ilgai dėl vaiko išlaikymo, pinigai už daugiau nei paskutinius trejus metus priteisti nebus.

Kartais kreiptis dėl alimentų išieškojimo stabdo vyraujantis stereotipas, kad jeigu atsakovas yra sunkioje finansinėje padėtyje, alimentų išieškojimas bus neįmanomas. Vis dėlto, jeigu priteisto vaiko išlaikymo (alimentų) nemokės vienas iš tėvų, Jums sumokės valstybės vaikų fondas. Tad nedelskite ir užtikrinkite savo vaikams pastoviams pajamas.

Alimentų išieškojimas užsienyje

Vis aktualesnis tampa alimentų išieškojimas iš tėvų, kurie gyvena ir dirba užsienyje. Lietuvos teismo sprendimas dėl vaikų išlaikymo priteisimo gali būti vykdomas ir už Lietuvos teritorijos ribų.

Jeigu skolininkas gyvena bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje prašymai dėl vaikų išlaikymo išieškojimo pateikiami Vaikų išlaikymo fondo administracijai. Minėta organizacija bendradarbiauja su kitų Europos šalių institucijomis, todėl padeda užtikrinti alimentų išieškojimo procedūrą iš skolininko.

Jeigu skolininkas gyvena ne Europos Sąjungos valstybėje yra trijų rūšių dokumentai, kuriais remiantis vykdomas alimentų išieškojimas:

  • Hagos konvencija remiantis procedūra vykdoma skolininkams, gyvenantiems Australijoje, Norvegijoje, Turkijoje, ir k.t.

  • Lugano konvencija – Norvegijoje, Šveicarijoje ir Islandijoje.

  • Dvišalės sutartys įpareigoja šią procedūrą atlikti skolininkams, kurie gyvena Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Kinijoje, Turkijoje, Armėnijoje, Moldovoje ir k.t.

Svarbu paminėti, kad kai kuriais atvejais geriausias sprendimas kreiptis dėl advokatų arba specialistų konsultacijos. Atsidūrus sunkioje finansinėje situacijoje yra galimybė kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos.